Patološka stanja u trudnoći

Bolesti u trudnoćiTrudnoća je specifično, "drugo" stanje u životu žene koje dovodi do brojnih promena u funkcionisanju organizma...

Patološka stanja u trudnoći

Prevremeni porođajPrevremeni porođaj predstavlja vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta novorođenih beba u svetu...

Patološka stanja u trudnoći

Višeplodne trudnoćeVišeplodne trudnoće predstavljaju prisustvo jednog ili više plodova u materici i najčešće u praksi...

Patološka stanja u trudnoći

Ishrana u trudnoći"Zdravlje na usta ulazi" poslovica je koje bi trebalo da se pridržavamo tokom celog života...

Patološka stanja u trudnoći

PreeklampsijaPreeklampsija predstavlja jednu od najčešćih težih komplikacija u trudnoći koja je odgovorna za...

Patološka stanja u trudnoći

PobačajiPobačajem se smatra svaki završetak trudnoće pre navršene 24 ili po novijim preporukama...

Patološka stanja u trudnoći

Seks u trudnoćiSeksualna želja i aktivnost prirodna je potreba svake žene u svim životnim periodima pa tako i u trudnoći...

Patološka stanja u trudnoći

Ponašanje u trudnoćiTrudnoća predstavlja „drugo stanje“ ali svakako nije bolest sama po sebi i ne bi je tako trebalo ni posmatrati...

Patološka stanja u trudnoći

Bolesti u trudnoćiTrudnoća je specifično, "drugo" stanje u životu žene koje dovodi do brojnih promena u funkcionisanju organizma...

Patološka stanja u trudnoći

Prevremeni porođajPrevremeni porođaj predstavlja vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta novorođenih beba u svetu...

Patološka stanja u trudnoći

Višeplodne trudnoćeVišeplodne trudnoće predstavljaju prisustvo jednog ili više plodova u materici i najčešće u praksi...

Patološka stanja u trudnoći

Ishrana u trudnoći"Zdravlje na usta ulazi" poslovica je koje bi trebalo da se pridržavamo tokom celog života...

Patološka stanja u trudnoći

PreeklampsijaPreeklampsija predstavlja jednu od najčešćih težih komplikacija u trudnoći koja je odgovorna za...

Patološka stanja u trudnoći

PobačajiPobačajem se smatra svaki završetak trudnoće pre navršene 24 ili po novijim preporukama...

Patološka stanja u trudnoći

Seks u trudnoćiSeksualna želja i aktivnost prirodna je potreba svake žene u svim životnim periodima pa tako i u trudnoći...

Patološka stanja u trudnoći

Ponašanje u trudnoćiTrudnoća predstavlja „drugo stanje“ ali svakako nije bolest sama po sebi i ne bi je tako trebalo ni posmatrati...

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.