PICSI predstavlja varijantu ICSI procedure (mikromanipulativna tehnika oplodnje jajne ćelije), u kojoj se primenjuje izbor spermatozoida na bazi vezivanja za gel hijalurona.

On je tipičan predstavnik procedure koja pokušava da spoji prednosti metode klasične VTO i ICSI time što se oplodnja vrši isto kao u ICSI postupku, ali se prethodno pokušava sa prirodnom selekcijom zrelih i morfološki pravilnih spermatozoida.

Pored PICSI, postoje i brojne druge procedure koje se baziraju na principu da se ISCI sprovodi nakon detaljne selekcije najboljeg spermatozoida, kao što su MACS, MICSI, i brojne druge.

PICSI se pokazao posebno uspešnim pošto se za izbor spermatozoida koristi hijaluronan, biopolimer koji se prirodno javlja u sastavu opni jajne ćelije i učestvuje u procesu vezivanja jajne ćelije i spermatozoida. To znači da se za oplodnju jajnih ćelija upotrebljavaju samo oni spermatozoidi koji su sposobni za vezivanje za jajnu ćeliju. Ovo je osnovna karakteristika zrelih, i najčešće morfološki i genetski ispravnih spermatozoida, pošto je kod ovih spermatozoida dokazana izrazito niža pojava hromozomskih anomalija.

Metoda se dodatno preporučuje kod:

  • lošijih nalaza spermograma,
  • prethodnih neuspelih fertilizacija bilo klasičnom VTO ili ICSI procedurom,
  • kod lošeg kvaliteta dobijenih embriona i višestrukih neuspelih postupaka IVF, odnosno višestrukih spontanih pobačaja.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.