Pobačaji

Pobačajem se smatra svaki završetak trudnoće pre navršene 24 ili po novijim preporukama 20 nedelje trudnoće. Pobačaj može biti spontan, ili indukovan u određenim patološkim stanjima od strane majke ili ploda.

Najčešće se pobačaj dešava u prvom tromesečju, na samom početku trudnoće, i neretko se viđa takoznavi missed abortus kada se konstatuje da bebino srce ne kuca u materici iako do samog pobačaja još nije došlo.

Pobačai su veoma česta stvar u ljudskoj populaciji i javljaju se u čak 10-20% svih trudnoća. Brojne žene nisu ni svesne je da često u situacijama kada im je menstruacija kasnila po nekoliko dana ili nedelja u pozadini svega bio rani pobačaj.

Najčešći razlog pobačaja su genetske abnormanosti ploda, koji nije imao adekvatan broj hromozoma, i stoga nije imao potencijal za pravilan razvoj i život, te se na njih gleda kao fenomen "prirodne selekcije".

Iako traumatično iskostvo za ženu i par, pobačaji, ako se jave izolovano, samo jednom do dva puta ne predstavljaju razlog za brigu o reproduktivnom zdravlju i trebalo bi ih posmatrati samo kao neuspešan ciklus u pokušaju pravljenja bebe. Situacija u kojoj se pobačaji javljaju 3 i više puta uzastopno se naziva habtualni pobačaj i ovde, u pozadini svega ponekad postoje određeni zdravstveni problemi kod roditelja koji zahtevaju dodatna ispitivanja, i adekvatan tretman u budućnosti kako bi se šansa za pobačaj u narednim trudnoćama smanjila.

Ipak, i u ovim situacijama sam uzrok pobačaja najčešće ostaje nepoznat i pripisuje se jednostavno genetskim nepravilnostima ploda,a od najpoznatijih uzroka smatraju se povećana skli+onost stvaranju tromba, i drugi hematološki i imunološki uzroci, kao i nepravilnosti same materice.

Svakako da poznati faktori rizika, pušenje, neadekvatna ishrana i određeni zdravstveni problemi , infekcije i upotreba lekova u ranoj trudnoći mogu doprineti većoj šansi za pobačaj. Ipak sem urednog života, dobrog zdravstvenog stanja pri ulasku u trudnoću i redovnih kontrola malo je intervencija koje mogu smanjiti njihovu učestalost kada se uzme u obzir njihov uzrok i priroda.

Dodatno, šansa za pobačaj drastično raste sa godinama majke, ipogotovo nakon 35. i nakon 40. godine života usled povećane stope genetski nepravilnih jajnih ćelija koje se javljaju u navedenim situacijama. Starija životna dob oca u daleko manjoj meri doprinosi ovome. Stoga je i najdelotvorniji način za smanjenje šanse za pobačaj, ukoliko je izvodljivo, planirati trudnoću i rađanje u ranijoj životnoj dobi majke, optimaln opre 35. godine života.

U budućnosti se za najupornije slučajeve pobačaja određeni uspeh može i očekivati od postupaka vantelesne oplodnje i preimplantacionog genetskog skrining aploda (PGS) gde bi se u jednom ciklusu moglo stvoriti više embriona, koji bi se potom genetski analizirali, i u matericu žene vraćali samo oni embrioni za koje znamo da imaju uredan broj hromozoma. Ovo je ipak trenutno samo ideja za budućnost koja se još rutinski ne primenjuje u praksi za datu situaciju, pošto ni korist od ovakvog pristupa još ne može da se proceni.

Bolesti u trudnoći

Trudnoća je specifično, "drugo" stanje u životu žene koje dovodi do brojnih promena u funkcionisanju organizma...

pročitajte više

Preeklampsija

Preeklampsija predstavlja jednu od najčešćih težih komplikacija u trudnoći koja je odgovorna za veliki deo neeljenih...

pročitajte više

Prevremeni porođaj

Prevremeni porođaj predstavlja vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta novorođenih beba u svetu ...

pročitajte više

Pobačaji

Pobačajem se smatra svaki završetak trudnoće pre navršene 24 ili po novijim preporukama 20 nedelje trudnoće...

pročitajte više

Višeplodne trudnoće

Višeplodne trudnoće predstavljaju prisustvo jednog ili više plodova u materici i najčešće u praksi...

pročitajte više

Seks u trudnoći

Seksualna želja i aktivnost prirodna je potreba svake žene u svim životnim periodima pa tako i u trudnoći...

pročitajte više

Ishrana u trudnoći

"Zdravlje na usta ulazi" poslovica je koje bi trebalo da se pridržavamo tokom celog života, a naročito u trudnoći. Sa druge strane poznata...

pročitajte više

Ponašanje u trudnoći

Trudnoća predstavlja „drugo stanje“ ali svakako nije bolest sama po sebi i ne bi je tako trebalo ni posmatrati...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više