Savremeni protokoli lečenja malignih tumora svih lokalizacija utiču na sve sfere života pacijentkinja i pacijenata, značajno umanjujući njihov kvalitet života. Stručnim angažmanom zajedno sa obolelim od maligne bolesti i članovima njihove uže porodice, onkolozi mogu, uz optimalan plan lečenja koji obezbeđuje maksimalnu korist u poboljšanju ishoda bolesti, da ponude i bolji kvalitet života.

Omogućavanje roditeljstva osobama lečenim od malignih bolesti jedan je od najvećih izazova u savremenoj medicini i u svetu postaje nerazdvojni deo celokupnog pružanja usluge kvalitetnog lečenja onkoloških pacijenata. Razmatranje mogućnosti očuvanja plodnosti onkoloških pacijenata nerazdvojivo je od primarnog cilja u lečenju: onkološke bezbednosti u pogledu ishoda maligne bolesti.

Kako lečenje maligniteta utiče na plodnost?

Lečenje maligniteta može značajno uticati na fertilitet. Efekti terapije, privremeni ili trajni, mogu se javiti odmah ili u nekom kasnijem momentu, nakon lečenja. Verovatnoća da će lečenje karcinoma umanjiti reproduktivni potencijal zavisi od više faktora: tipa maligne bolesti, protokola lečenja i starosti pacijenta.

Muški fertilitet može biti ugrožen hirurškim uklanjanjem testisa, hemioterapijom ili radioterapijom koja umanjuje broj spermatozoida i utiče na njihov genetski kvalitet.

Ženski fertilitet, takođe, može biti kompromitovan svim hirurškim procedurama u maloj karlici, posebno radikalnom hirurgijom kod ginekoloških maligniteta. Onkološke procedure utiču na jajne ćelije, hormonalni status i funkciju jajnika, grlića materice i materice.

Rizik od prevremene menopauze nakon terapije određenih malignih bolesti raste sa starošću pacijentkinje. Efekat hemioterapije i radioterapije, takođe, zavisi od dužine, doze i vrste hemioterapije, kao i od veličine i lokalizacije polja zračenja. Primena radioterapije dovodi do destrukcije folikula jajnika, stromalne fibroze i sledstvene atrofije jajnika, što može rezultirati trajnim sterilitetom.

Posledice zračne terapije često su ireverzibilne zbog činjenice da je broj germinativnih ćelija definisan još u toku fetalnog života i da ne postoji mogućnost kasnije regeneracije. Najozbiljnija oštećenja se javljaju kod radijacije samih reproduktivnih organa, a što se tiče hemioterapije, najveća toksičnost pripisuje se alkilirajućim agensima.

Kada treba razgovarati o prezervaciji fertiliteta?

Ukoliko se planira lečenje maligniteta sa željom da se očuva reproduktivna funkcija, ovu temu treba razmotriti sa onkologom i specijalistom reproduktivne medicine u najkraćem mogućem roku. Treba imati na umu da samo jedna terapijska sesija može ugroziti plodnost, kao i da su, kod žena, metode prezervacije fetiliteta uglavnom usko povezane sa fazom menstrualnog ciklusa.

Kako očuvati fertilitet pre terapije maligniteta?

Postoji nekoliko načina da se, kod žena kod kojih se planira terapija maligne bolesti, očuva reproduktivni potencijal:

  • Radikalna trahelektomija-poštedna operacija grlića materice kod ranih stadijuma karcinoma
  • Krioprezervacija embriona
  • Krioprezervacija jajnih ćelija

Kod muškaraca se, takođe, mogu preduzeti koraci za očuvanje fertiliteta krioprezervacijom spermatozoida-zamrzavanje, čuvanje (kontejneri sa tečnim azotom) i odmrzavanje ejakuliranih spermatozoida.

Hirurgija sa očuvanjem plodnosti (Fertility-Sparing Surgery) pored bazičnih ciljeva da očuva plodnost uz onkološku bezbednost, omogućava očuvanje hormonske ovarijalne funkcije i za ženu psihološki podsticajno očuvanje adekvatne telesne šeme. Primena ovog načina očuvanja plodnosti zahteva preciznu preoperativnu procenu, kasnije citološko praćenje i specifičan akušerski nadzor nakon začeća zbog povišenog rizika za preterminski porođaj.

Krioprezervacija embriona je metoda koja daje najveće šanse za uspeh očuvanja plodnosti. Ona podrazumeva kontrolisanu stimulaciju jajnika, aspiraciju jajnih ćelija, in vitro fertilizaciju i zamrzavanje i čuvanje embriona.

Krioprezervacija podrazumeva zamrzavanje, čuvanje i odmrzavanje gameta i embriona. Zamrzavanje se vrši metodom vitrifikacije koja podrazumeva proces solidifikacije tečnosti u nekristalnu („staklastu“) fazu, što se postiže brzim snižavanjem temeprature, ispod „temeprature tranzicije stakla“, istovremeno povećavajući viskoznost.

Stopa preživljavanja gameta i embriona posle odmrzavanja je za spermatozoide oko 80%, za embrione oko 75%, dok je za jajne ćelije oko 50%.

Može li prezervacija fertiliteta uticati na uspeh terapije maligniteta?

Trenutno ne postoje dokazi da prezervacija fertiliteta može direktno da kompromituje terapiju maligne bolesti. Ipak, postoji mogućnost da će uspeh terapije biti ugrožen ukoliko se operacija ili hemioterapija odlažu zbog očuvanja plodnosti.

Mogu li terapija maligniteta ili metode prezervacije fertiliteta povećati rizik za zdravstvene probleme kod dece začete nakon ovih postupaka?

Dokle god dete nije izloženo terapiji karcinoma in utero, nema povećanja rizika od kongenitalnih anomalija i drugih zdravstvenih problema buduće dece.
Ipak, ukoliko terapija karcinoma utiče na funkciju srca ili pluća, ili ako podrazumeva radioterapiju karlice, neophodno je savetovanje lekara specijaliste pre trudnoće, radi spremnosti na moguće komplikacije.

Ukoliko želite da pristupite očuvanju fertiliteta pre terapije maligne bolesti, razgovarajte sa svojim lekarom-onkologom i subspecijalistom fertiliteta i steriliteta o svojim opcijama. Vaš medicinski tim će uzeti u obzir tip maligne bolesti, plan lečenja i vreme koje Vam je na raspolaganju pre početka terapije, ne bi li izabrali najadekvatniji pristup Vašem slučaju. Dijagnostika maligne bolesti i proces lečenja mogu biti iscrpljujući. Ipak, ukoliko ste zabrinuti kako će lečenje maligniteta uticati na Vašu plodnost, postoje mogućnosti. Nemojte čekati. Informacije o metodama očuvanja plodnosti pre terapije mogu vam pomoći da donesete odluku.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.