I ekspertni ultrazvučni pregled izvodi se rutinski krajem prvog tromesečja, od 11. do 14. nedelje trudnoće. Ovaj pregled je od velike važnosti jer se radi na kraju organogeneze, odnosno u vreme kada je formiranje i razvoj organa i organskih sistema uglavnom završen, te se mogu proveriti. A deo tog pregleda je i skrining na hromozomopatije.

 Ovo je često i prvi ultrazvučni pregled u trudnoći, ukoliko žena nije bila ranije na pregledu radi utvrđivanja trudnoće..

Prilikom ovog pregleda po utvrđeno metodologiji analiziraju se sledeće stvari:

  • definitivan broj plodova, kao i tip blizanačke trudnoće ukoliko postoji,
  • vitalnost ploda i njegova realna starost na osnovu dužine teme-trtica ploda, koja se najpreciznije ultrazvučno procenjuje do ovog perioda, i kada se definitivno određuje verovatni termin porođaja,
  • detaljna analiza izgleda i morfologije ploda, pošto se i u ovom ranom periodu mogu uočiti određene anomalije,
  • ključni deo pregleda predstavlja skrining na hromozomopatije.

Hromozomopatije predstavljaju poremećaj u broju hromozoma ploda, od kojih je najpoznatiji višak (trizomija) hromozoma 21, poznatiji kao Daunov sindrom. Ova stanja se neretko dešavaju u ljudskoj populaciji, uglavnom se završavaju spontanim pobačajem, ali ponekad plod može biti sposoban za život. Učestalost ovih poremećaja zavisi pre svega od godina majke, ali i drugi faktori mogu uticati na ovu pojavu.

Naučnici su otkrili brojne znakove, takozvane „markere“, koji se odstupaju u trudnoćama sa hromozomopatijama u odnosu na zdrave trudnoće, i to su :

  1. ultrazvučni znakovi na samom plodu
  2. biohemijski markeri- analiza dva hormona buduće posteljice, koji se dobijaju iz krvi majke.

Najpoznatiji od ultrazvučnih pokazatelja je određivanje debljine dela iza bebinog vrata (nuhalna translucenca-NT), i nosna kost, ali ima i drugih pokazatelja (analiza protoka krvi u duktus venosusu i kroz trikuspidalnih zalistaka, broj krvnih sudova pupčanika I drugi) koji nam govore ne samo o riziku da li beba boluje od neke hromozomopatije, nego i o drugim zdravstvenim rizicima.

U kombinaciji sa hormonskim markerima u ovom periodu, free beta HCG i PAPP-A, koji su sastavni deo takozvanog dabl testa i upotrebom posebnih licenciranih programa za izračunavanje rizika, rezultat pregleda je dobijanje ukupnog rizika za tri najčešću hromozomsku anomaliju, za sindrom Down, Edwards i Patau. (Trizomije 21, 18 I 13).

Veoma je bitno napomenuti da je ovo samo skrining metoda koja nam sa određenom preciznošu govori o rizicima, i koja nam pomaže da donesemo odluku koja trudnica treba da se podvrgne definitivnim dijagnostičkim postupcima za genetsku analizu ploda, poput biopsije horionskih čupica ili amniocenteze. Stoga ne možemo očekivati da nam prvi ekspertni ultrazvuk definitivno potvrdi da li beba ima ili nema neku hromozomopatiju, već samo da nas usmeri u daljim postupcima.

Adekvatna i kvalitetna konsultacija sa lekarom kada se razmatraju sve prednosti i ograničenja ove procedure je definitivno jedan od najbitnijih zadataka I ekspertnog ultrazvučnog pregleda.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.