Seksualna želja i aktivnost prirodna je potreba svake žene u svim životnim periodima, pa tako i u trudnoći. U određenim situacijama ona može biti i odraz fizičkog i psihičkog zdravlja žene, i navedenu temu ne bi trebalo tabuizirati, već o njoj otvoreno govoriti sa partnerom i svojim lekarom.

Sama trudnoća može da utiče na seksualne potrebe, u meri da su one u različitim periodima trudnoće manje ili više naglašene, dok fizičke promene u organizmu žene, rast stomaka, povećana prokrvljenost i osetljivost genitalne regije i dojki dodatno mogu da promene način na koji žena oseća seksualnu potrebu, i pogotovo način na koji joj je komforno ili prijatno da praktikuje seksualnu aktivnost. Određeni položaji su stoga posebno pogodni za trudnice i one ne bi trebalo da se libe da „slušaju svoje telo“ u ovim situacijama.

Osećaj seksualnosti je bitan za samopouzdanje svake žene, a pogotovo trudnice i one bi trebalo da prihvate i cene i svoje izmenjeno telo u lepoti novonastalog stanja, a ne da se osećaju manje lepim, nepoželjnim ili nepodobnim za seks u trudnoći, ali i da ne podležu pritiscima i da iskoriste ovaj period za zadovoljavanje svojih potreba bez osećaja krivice prema partneru ukoliko usled trudnoće i određenim stanjima nisu raspoložene za to. Partneri bi dodatno, u toku trudnoće, trebalo da budu posebno tolerantni prema specifičnim stanjima i raspoloženju trudnica, te da im pruže neophodnu podršku.

Postoje brojni neosnovani mitovi u toku trudnoće koji su u vezi sa seksom u trudnoći. Prvi i osnovni je da li je seks u trudnoći štetan, i da li bi trudnica trebalo da se suzdržava od istog. Odgovor je da suzdržavanje od seksa u normalnoj trudnoći jedino može da pokvari partnerski odnos, a da nikako ne doprinosi boljem toku trudnoće.

Osim, ako usled određene medicinske komplikacije kao što su prednjačeća posteljica, preteći pobačaj ili prevremeni porođaj, lekar savetuje kraće ili duže suzdržavanje od seksualnih aktivnosti, koje podrazumevaju vaginalni odnos. U drugim situacijama ovo svakako nije ni opravdano ni korisno.

Strah da se može „povrediti“ beba nema nikakvog osnova u realnosti. Takođe, brojni su mitovi vezani i za ulogu seksa u indukciji porođaja, čak i u olakšanom toku porođaja, ali i za ove tvrdnje nedostaju čvršći dokazi.

Bezbedan odnos prema seksualno prenosivim bolestima mora da se poštuje i u trudnoći, te u slučaju potrebe, a nakon konsultacije sa lekarom, upotreba barijerne zaštitie, kondoma ima svoje mesto i u trudnoći.

Sve u svemu, žene bi trebalo da se ohrabre da ne zanemaruju svoju seksualnost u trudnoći, već da slobono i bez osećaja krivice ili optuživanja, slušaju svoje telo, ispoštuju svoje želje i slobodno govore o ovim temama sa svojim partnerom i svojim lekarom.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.