Multiple odnosno višeplodne trudnoće predstavljaju prisustvo više od jednog ploda u kavumu uterusa i najčešće je reč o blizanačkim trudnoćama, ali se neretko sreću i troplodne trudnoće – trojke, dok su višeplodne trudnoće višeg reda veoma retke.

Spontano se višeplodne trudnoće javljaju u približno 1,5% svih trudnoća dok se nakon postupaka VTO one javljaju u daleko većem procentu (i preko 30%) kao posledica vraćanja više embriona u telo materice.

Osnovna podela ovih trudnoća je na jednojajčane (monozigotne) i dizigotne trudnoće. Kod jednojajčanih trudnoća koje su daleko ređe dolazi do podele jednog embriona tako da imamo genetski identične bebe, dok je kod dizigotnih trudnoća reč o genetski različitoj deci nastalih kao posledica oplodnje 2 jajne ćelije.

Bitno je napomenuti da, iako ljudi toga nisu svesni, ove trudnoće nose brojne zdravstvene rizike kako za bebe, tako i za majku, tako da ih treba ukoliko je moguće izbeći. Naime daleko su sve češće bolesti majke u trudnoći, kao i prevremni porođaj, cerebralna paraliza i drugi problemi sa decom u ovim trudnoćama u odnosu na jednoplodne.

Iako postoji genetska predispozicija za pojavu blizanaca u određenoj porodici, najčešće ove trudnoće nastaju zbog prakse da se radi što veće šanse za uspeh u postupcima vantelesne oplodnje vraća više od jednog embriona u telo žene.

Uspeh vantelesne oplodnje je bitan za pacijente i lekare, ali ne po svaku cenu, tako da se smatra da bi se postupci vantelesne oplodnje trebali odvijati tako da se vraća samo jedan po jedan embrion, dok se ostali mogu veoma uspešno i bezbedno zamrznuti i potom koristiti u nekom od narednih ciklusa.

Ova praksa se zove SET (Single embryo transfer) i predstavlja standard kome bi zbog bezbednosti majki i dece trebalo svi da težimo. Ukoliko primenjujemo dobar sistem krioprezervacije embriona ovaj vid lečenja neće smanjiti šansu za uspeh, odnosno ostvarivanje trudnoće i stručnjaci iz ove oblasti, uključujući naš tim konstatno apeluju svim društvenim instancama da se pomoću obimnijeg finansiranja postupaka IVF od strane države, za sve pacijente ovaj sistem što pre implementira.

Takođe ove trudnoće se moraju, kad nastanu, voditi na specifičan način uz poštovanje svih pojedinosti ovog stanja i savet je da se ove trudnoće vode od strane stručnjaka koji imaju posebno iskustvo u njihovom tretmanu.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.