Ginekološki pregledi

Ginekološki pregled podrazumeva razgovor sa pacijentkinjom radi dobijanja relevantnih podataka i preduzimanje određenih dijagnostičkih procedura radi zaključivanja o aktuelnom ginekološkom statusu pacijentkinje i dijagnostikovanja ev.patologije genitalnih organa žene.

Može biti:
SISTEMATSKI - preporučljivo je jednom godišnje i kod pacijentkinja bez ikakvih tegoba, mada ne mora svaki put sve navedeno:

  • Skrining maligniteta donjeg genitalnog trakta
  • Ginekološki ultrazvuk
  • Pregled dojki
  • Savetovanje o kontracepciji
  • Razgovor o menopauzi

PO POTREBI - zbog pojave simptoma oboljenja u cilju rane detekcije i dobrih izgleda za izlečenje i očuvanje ginekološkog zdravlja.

Pri svakom pregledu treba uraditi i palpatorni (bimanuelni) ginekološki pregled radi orjentacije o položaju i veličini unutrašnjih ginekoloških organa, njihovoj pokretljivosti, radi detekcije i lokalizacije bola ili opipljivih tumefakcija u maloj karlici.

Skrining maligniteta

Citološki bris grlića po Papanikolaou,Kolposkopija, HPV tipizacija...

pročitajte više

Ginekološki ultrazvuk

Komforan i bezbolan pregled uz trenutno dobijanje nalaza i omogućava brzo postavljanje dijagnoze u velikom broju ginekoloških stanja i poremećaja...

pročitajte više

Pregled dojki

Rano otkrivanje karcinoma dojke je od presudne važnosti...

pročitajte više

Kontracepcija

Kontracepcija tj.sprečavanje neželjene trudnoće je najsvrsishodniji način kontrole plodnosti...

pročitajte više

Menopauza

Žene savremenog doba prosečno žive preko 70 godina što znači da gotovo trećina njihovog života pripada periodu postmenopauze...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više