Skrining maligniteta | Ginekološki ultrazvuk | Pregled dojki | Kontracepcija | Menopauza

Ginekološki pregled podrazumeva razgovor sa pacijentkinjom radi dobijanja relevantnih podataka i preduzimanje određenih dijagnostičkih procedura radi zaključivanja o aktuelnom ginekološkom statusu pacijentkinje i dijagnostikovanja ev. patologije genitalnih organa žene.

Može biti:

SISTEMATSKI - preporučljivo je jednom godišnje i kod pacijentkinja bez ikakvih tegoba, mada ne mora svaki put sve navedeno:

  • skrining maligniteta donjeg genitalnog trakta,
  • ginekološki ultrazvuk,
  • pregled dojki
  • savetovanje o kontracepciji,
  • razgovor o menopauzi,

PO POTREBI - zbog pojave simptoma oboljenja u cilju rane detekcije i dobrih izgleda za izlečenje i očuvanje ginekološkog zdravlja.

Pri svakom pregledu treba uraditi i palpatorni (bimanuelni) ginekološki pregled radi orijentacije o položaju i veličini unutrašnjih ginekoloških organa, njihovoj pokretljivosti, radi detekcije i lokalizacije bola ili opipljivih tumefakcija u maloj karlici.

Ginekološki pregledi

Skrining malignitetaCitološki bris grlića po Papanikolaou,Kolposkopija, HPV tipizacija...

Ginekološki pregledi

Pregled dojkiRano otkrivanje karcinoma dojke je od presudne važnosti, jer pravovremeno otkrivanje bolesti...

Ginekološki pregledi

MenopauzaŽene savremenog doba prosečno žive preko 70 godina što znači da gotovo trećina njihovog života pripada periodu postmenopauze...

Ginekološki pregledi

Ginekološki ultrazvukKomforan i bezbolan pregled uz trenutno dobijanje nalaza i omogućava brzo postavljanje dijagnoze...

Ginekološki pregledi

KontracepcijaKontracepcija tj.sprečavanje neželjene trudnoće je najsvrsishodniji način kontrole plodnosti...

Ginekološki pregledi

Skrining malignitetaCitološki bris grlića po Papanikolaou,Kolposkopija, HPV tipizacija...

Ginekološki pregledi

Pregled dojkiRano otkrivanje karcinoma dojke je od presudne važnosti, jer pravovremeno otkrivanje bolesti...

Ginekološki pregledi

MenopauzaŽene savremenog doba prosečno žive preko 70 godina što znači da gotovo trećina njihovog života pripada periodu postmenopauze...

Ginekološki pregledi

Ginekološki ultrazvukKomforan i bezbolan pregled uz trenutno dobijanje nalaza i omogućava brzo postavljanje dijagnoze...

Ginekološki pregledi

KontracepcijaKontracepcija tj.sprečavanje neželjene trudnoće je najsvrsishodniji način kontrole plodnosti...

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.