Smanjena ovarijalna rezerva

Iako neke žene imaju dugo očuvanu ovarijalnu rezervu (mada ni tu šanse za trudnoću nakon 40. godine nisu naročito dobre) kod određenog broja žena se usled genetske predispozicije, određenih sistemskih bolesti, kao i raznih bolesti jajnika, pre svega endometroioze, i prethodnih operacija na jajnicima, ovarijalna rezerva iscrpi ranije u odnosu na prirodan tok.

Ovo stanje se naziva Prevremena ovarijalna insuficijencija (POI) odnosno Prevremeno zatajivanje jajnika POF (Premature ovarian failure), gde iscrpljnost funkcije jajnika nastupa pre četrdesete godine, nekada i 10 godina pre navedenog perioda, gde su veoma male šanse za trudnoću kako spontano, tako ii z postupka IVF, i gde se mora biti maksimalno energičan i efikasan sa preostalim vremenom .

U većini slučajeva je stanje predvidljivo, posledica je navedenih prethodnih intervencija, i smatra se da se pravi POF (kao posledica određenih genetskih poremećaja- FMR1 multiplikacije) javlja u svega 1% žena. Iako ni ovo nije zanemarljiv procenat naša iskustva ukazuju da daleko veći broj žena u postupku VTO pokazuje smanjenu ovarijalnu rezervu i samim tim lošiju prognozu. Razlozi za ovo mogu biti brojni, i svakako da stil života i štetni faktori sredine imaju ulogu u ovome.

Postoje određene terapijske opcije, pre svega hormonske, poput DHEA tretmana određenih koenzima i brojnih drugih terapijskih opcija koji se sa manjim ili većim uspehom primenjuju u cilju povećanja ovarijalnog odgovora u navedenim situacijama.

Ipak, ove terapijske opcije su više eksperimentalne, ne postoje jasni dokazi da oni stvarno dovode do rešenja, ali ponekad vidimo poboljšanje.

U ovim situacijama se često primenjuju i posebni, alternativni protokoli stimulacije u postupku IVF, IVF u spontanom ciklusu i brojen druge opcije, i smatra se da je najbolji tretman iskoristiti ono malo vremena i ovarijalne rezerve na pokušaje vantelesne oplodnje u najboljim mogućim uslovima, pošto su šanse za uspeh već ugrožene.

Konačno, kao krajnja opcija ostaju ciklusi sa doniranim jajnim ćelijama.

Godine i reproduktivna funkcija

Na žalost starija reproduktivna dob predstavlja danas najveći izazov i najveći problem...

pročitajte više

Testovi ovarijale rezerve

Testovi ovarijalne rezerve predstavljaju sve dijagnostičke procedure kojima se procenjuje...

pročitajte više

Antimilerov hormon - AMH

Antimilerov hormon – AMH danas predstavlja jedan od osnovnih, najčešće korišćenih testova...

pročitajte više

Broj antralnih folikula - AFC

Antralni folikuli predstavljaju male folikule u jajnicima promera od 2- mm koji se mogu detektovati transvaginalnim ultrazvukom...

pročitajte više

Smanjena ovarijalna rezerva

Iako neke žene imaju dugo očuvanu ovarijalnu rezervu (mada ni tu šanse za trudnoću nakon 40. godine...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više