Sterilitet - infertilitet


Sterilitet se definiše kao stanje u kome ne dolazi do trudnoći ni nakon godinu dana redovnih seksualnih odnosa bez upotrebe kontraceptivnih metoda.

Brojni su uzroci infertiliteta, ali da bi neko razumeo njegov pojam i kompleksnost ove pojave treba da poznaje makar elementarne osnove ljudske reprodukcije odnosno razmnožavanja.

Sterilitet - infertilitet


Sterilitet se definiše kao stanje u kome ne dolazi do trudnoći ni nakon godinu dana redovnih seksualnih odnosa bez upotrebe kontraceptivnih metoda.

Brojni su uzroci infertiliteta, ali da bi neko razumeo njegov pojam i kompleksnost ove pojave treba da poznaje makar elementarne osnove ljudske reprodukcije odnosno razmnožavanja.

Dijagnostika


Ispitivanje uzroka steriliteta uvek je prvi korak u pristupu infertilnom paru koji je neophodno sprovesti pre bilo kakvog vida terapije kako bi se sprečila pojava određenih komplikacija lečenja ili kako se ne bi gubilo dragoceno vreme na terapijske opcije koje nemaju šanse da budu delotvorne.

Ispitivanje steriliteta počinje nakon 12 meseci neuspešnih pokušaja da se ostvari trudnoća ili ranije u određenim situacijama.

Dijagnostika


Ispitivanje uzroka steriliteta uvek je prvi korak u pristupu infertilnom paru koji je neophodno sprovesti pre bilo kakvog vida terapije kako bi se sprečila pojava određenih komplikacija lečenja ili kako se ne bi gubilo dragoceno vreme na terapijske opcije koje nemaju šanse da budu delotvorne.

Ispitivanje steriliteta počinje nakon 12 meseci neuspešnih pokušaja da se ostvari trudnoća ili ranije u određenim situacijama.

Ovarijalna rezerva


- Godine i reproduktivna funkcija
- Testovi ovarijale rezerve
- Antimilerov hormon - AMH
- Broj antralnih folikula - AFC
- Smanjena ovarijalna rezerva

Ovarijalna rezerva


- Godine i reproduktivna funkcija
- Testovi ovarijale rezerve
- Antimilerov hormon - AMH
- Broj antralnih folikula - AFC
- Smanjena ovarijalna rezerva

Lečenje steriliteta


Neophodno je da se pre započinjanja bilo kakve terapijske opcije, koliko god ona jednostavna bila, sprovede kompletna dijagnostika infertilnog para.

U toku lečenja infertiliteta paru se savetuje da nastavi sa pokušajima za spontanu trudnoću, pošto je u većini situacija šansa za trudnoću, čak i u slučaju određenih problema samo smanjena, a ne odsutna, tako da će određeni procenat (oko 5%) infertilnih parova spontano zatrudneti, čak i u toku pripreme za postupak IVF.

Lečenje steriliteta


Neophodno je da se pre započinjanja bilo kakve terapijske opcije, koliko god ona jednostavna bila, sprovede kompletna dijagnostika infertilnog para.

U toku lečenja infertiliteta paru se savetuje da nastavi sa pokušajima za spontanu trudnoću, pošto je u većini situacija šansa za trudnoću, čak i u slučaju određenih problema samo smanjena, a ne odsutna, tako da će određeni procenat (oko 5%) infertilnih parova spontano zatrudneti, čak i u toku pripreme za postupak IVF.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.