Određenja stanja u tretmanu infertiliteta zahtevaju medikamentoznu stimulaciju jajnika da “proizvedu” jedan ili više folikula koji dostižu stadijum ovulacije, odnosno izbacivanja zrele jajne ćelije.

Ovde se pre svega misli na postojanje sindroma policističnih jajnika i drugih stanja koja izazivaju odsustvo spontanih ovulacija. Takođe, stimulacija ovulacije upotrebljava se i u gotovo svim postupcima asistirane reprodukcije, kako za potrebe intrauterine inseminacije, tako i za potrebe ciklusa vantelense oplodnje.

Savremena medicina nalaže da se bilo kakav vid tretmana steriliteta, pa i “najprostija” stimulacija ovulacije, obavljaju tek nakon što se sprovede kompletna i sveobuhvatna dijagnostika steriliteta, čime se izbegava mogućnost komplikacije ili promašenog i uzaludnog tretmana.

Za stimulaciju ovulacije u arsenalu imamo brojne medikamente. Razlikujemo stimulaciju razvoja jednog do dva folikula za potrebe indukcije oulacije u anovulatornim ciklusima ili za cikluse intrauterine inseminacije, kao i kontrolisanu ovarijalnu hiperstimulaciju, odnosno razvoj značajno većeg broja folikula za potrebe vantelesne oplodnje.

Uglavnom su prva linija oralni antiestrogeni, popularni Klomifen i Letrozol (Femara), koji se daju po određenoj šemi, izazivaju razvoj do par folikula i kao i svi lekovi zahtevaju dalje praćenje ciklusa od strane lekara.

U situacijama gde ne uspemo sa stimulacijom ovulacije navedenim lekovima, kao i u situacijama gde želimo veći broj folikula (kao u ciklusima vantelesne oplodnje), stimulaciju ovulacije sprovodimo injekcijama gonadotropnih hormona u različitim farmakološkim formulacijama i u različitim dozama, a zavisno od potrebe.

Još jednom se napominje da je nadzor lekara, po mogućstvu subspecijaliste steriliteta, obavezan pratilac ciklusa stimulacije ovulacije.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.