Zašto odabrati FERONU?

FERONA tim sa ponosom ističe da su transparentnost i iskrenost jedan od osnovnih postulata našeg rada.

Savremena medicina od nas zahteva kako iz naučnih i stručnih, tako i etičkih i medikolegalnih aspekata da naš rad što više objektivizujemo, kvantifikujemo i dokumentujemo i tako ga učinimo transparentnim sebi, pacijentima i stručnoj i naučnoj zajednici.

Ovo praktično znači da se svi podaci o uspehu primenjenih procedura (bez upotrebe ličnih podataka pacijenta pošto je pravo na tajnovitost ličnih podataka apsolutni imperative) sistematski beleže, publikuju i o njima izveštavaju nadležne domaće i međunarodne organizacije (na šta imamo i zakonsku obavezu).

Iz ugla pacijenta transparentnost podrazumeva da se svi postupci sprovedeni u našoj bolnici, od ultrazvučnih pregleda, kolposkopskih nalaza, preko operativnog nalaza prilikom operativnih zahvata bilo histeroskopski ili laparoskopski obezbeđuju u elektronskoj form ii daju na raspolaganje našim pacijentima.

Tako pacijent kada su operacije datog tipa u pitanju dobija na uvid slike i videozapise pre i nakon operativnog tretmana čime on sam, kao i njegov ordinirajući lekar u našoj ili drugoj ustanovi , u zemlji i inostranstvu može steći uvid u ono što je rađeno.

Takođe postupak vantelesne oplodnje i svi aspekti njegovog rada maksimalno su transparentni. Pacijent može dobiti videozapis razvoja svojih embriona u posebnom sistemu kontinuiranog 24-časovnog monitoring razvoja embriona koji se primenjuje u našoj bolnici, kao i konačne slike embriona koji se vraćaju u matericu, kao i preostalih embriona koji podležu procesu krioprezervacije.

Ovo omogućava uvid u kompletno stanje toka lečenja, podložno je konsultaicjama i sa drugim stručnjacima iz naše oblasti, i ostaje (nadamo se) lepa uspomena pacijentu po završetku uspešnog tretmana.

Gde smo učili?

"Niko nije rođen naučen", i "nema samoukih" poslovice su koje više nego jasno dočaravaju prirodu sticanja znanja...

pročitajte više

Transparentnost postupka

FERONA tim sa ponosom ističe da su transparentnost i iskrenost jedan od osnovnih postulata našeg rada...

pročitajte više

Naši partneri

Sa posebnim ponosom ističemo da gajimo dubok partnerski odnos sa brojnim domaćim zdravstvenim ustanovama...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više