FERONA tim sa ponosom ističe da su transparentnost i iskrenost jedan od osnovnih postulata našeg rada.

Savremena medicina od nas zahteva, kako iz naučnih i stručnih, tako i etičkih i medikolegalnih aspekata, da naš rad što više objektivizujemo, kvantifikujemo i dokumentujemo i tako ga učinimo transparentnim sebi, pacijentima, stručnoj i naučnoj zajednici.

Ovo praktično znači da se svi podaci o uspehu primenjenih procedura (bez upotrebe ličnih podataka pacijenta, pošto je pravo na tajnovitost ličnih podataka apsolutni imperative) sistematski beleže, publikuju i o njima izveštavaju nadležne domaće i međunarodne organizacije (na šta imamo i zakonsku obavezu).

Iz ugla pacijenta transparentnost podrazumeva da se svi postupci sprovedeni u našoj bolnici, od ultrazvučnih pregleda, kolposkopskih nalaza, preko operativnog nalaza prilikom operativnih zahvata bilo histeroskopski ili laparoskopski, obezbeđuju u elektronskoj formi i daju na raspolaganje našim pacijentima.

Tako pacijent kada su operacije datog tipa u pitanju, dobija na uvid slike i video zapise pre i nakon operativnog tretmana čime on sam, kao i njegov ordinirajući lekar u našoj ili drugoj ustanovi , u zemlji i inostranstvu može steći uvid u ono što je rađeno.

Takođe, postupak vantelesne oplodnje i svi aspekti njegovog rada maksimalno su transparentni. Pacijent može dobiti video zapis razvoja svojih embriona u posebnom sistemu kontinuiranog 24-časovnog monitoring razvoja embriona koji se primenjuje u našoj bolnici, konačne slike embriona koji se vraćaju u matericu, kao i preostalih embriona koji podležu procesu krioprezervacije.

Ovo omogućava uvid u kompletno stanje toka lečenja, podložno je konsultacijama i sa drugim stručnjacima iz naše oblasti, i ostaje (nadamo se) lepa uspomena pacijentu po završetku uspešnog tretmana.

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje;
Nacionalni program VTO;
Crédit Agricole Srbija

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

Akcije i vesti

Posedujemo akreditaciju koja ocenjuje kvalitet rada na osnovu utvrđenih standarda.

Kontakt

Kontaktirajte nas za više informacija. Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.