Sam proces VTO, osim želje i rešenosti parova, zahteva ozbiljnu i kompleksnu pripremu koja podrazumeva niz učinjenih analiza, pregleda, intervencija koje spadaju u zdravstveni domen, ali i potpunu administrativnu dokumentaciju.
Više o tome govori prof. dr Aleksandra Trninić Pjević.