“Zahvaljući vama kao i doktorki Kopitović i doktoru Milatoviću: Mi smo mala srećna porodica.”