“Dobar dan Ferono!
Na današnji dan,pre tačno godinu dana, u vašoj laboratoriji dogodilo se čudo! Ili bolje reĉeno,nastalo je čudo! Danas to ” čudo” ima skoro 5 meseci,zove se Saša,a njeni tata i mama su presrećni što je to ” čudo” ” upalo” u njihov život. I zbog toga smo Vam beskrajno zahvalni. Upornosti dr Steve Milatovića, neverovatnoj pozitivi i srećnoj ruci dr Vesne Kopitović, embriolozima i celokupnom osoblju Vaše ” fabrike sreće”. Puno pozdrava od jedne očaravajuće Saše i njezinih roditelja,Slobodana i Tatjane Martić”