Evropsko udruženje za humanu reprodukciju je, 23.04.2020. godine, izdalo smernice za obavljanje postupaka vantelense oplodnje obzirom da se pandemija COVID-19 stabilizuje u Evropi. Dok čekamo uputstva Republičke stručne komisije za BMPO Srbije, bolnica Ferona će se pripremiti da adekvatno i bezbedno sprovodi postupke vantelesne oplodnje u, nadamo se, skorijoj budućnosti. Prema ESHRE preporukama preduzećemo sve mere zaštite da bi se rizik u vezi sa transmisijom COVID-19 od pozitivnih pacijentima ili zaposlenih sveo na minimum.

Sprovodićemo anketiranje pacijenata i trijažu pre dolaska (dve nedelje ranije) na dogovor oko početka postupka vantelesne oplodnje, jednom kada se u Srbiji stvore epidemiološki uslovi za to.

Pacijentima sa dijabetesom, povišenim pritiskom, pod imunosupresivnom terapijom se u najskorijem periodu neće započinjati postupak vantelesne oplodnje.

Svi pacijenti koji u toku započetog postupka dobiju tipične tegobe za COVID 19 i potvrde se testiranjem da su pozitivni, njihov postpak vantelesne oplodnje biće obustavljen.

Primena svih mera zaštite (nošenje maski, rukavica, pranje ruku, velik razmak u čekaonicama) kako od strane osoblja tako i od strane pacijenata je prisutno do daljnjeg.
Da bi se smanjili nepotrebni dolasci, kontakti osoblja sa pacijentima, podstičemo sve naše pacijente da nam se obraćaju mejlom i ako je neophodno zakažu telefonske konsultacije. 

Vaša bezbednost je uvek na prvom mestu.

Upitnik pre početka postupka vantelesne oplodnje 
(po ESHRE smernicama)

Da li ste bili bolesni u poslednje dve nedelje?
Da li imate temperaturu preko 37.5C?
Da li kašljete?
Da li vas boli grlo?
Da li ste izgubili osećaj mirisa ili ukusa u poslednjih nekoliko dana?
Da li ste bili u kontaktu sa nekim ko je imao ove tegobe?
Da li ste putovali ili boravili u visoko rizičnim zonama ili zemljama za COVID19?
Da li radite u bolnici ili ste zdravstveni radnik?
Da li ste bili u konataktu sa nekim koje COVID -19 pozitivan?
Da li živite sa osobom koja je dijanostikovana kao COVID-19 pozitivna ili ima tipične simptome?
Da li ste posle opravka od COVID-19 dobili negatibne testove koji potvrdjuju da ste ozdravili?
Da li bolujete od težih bolesti (dijabetes, pućne bolesti, bubrežne …)?