Ispitivanje uzroka steriliteta uvek je prvi korak u pristupu infertilnom paru koji je neophodno sprovesti pre bilo kakvog vida terapije kako bi se sprečila pojava određenih komplikacija lečenja ili kako se ne bi gubilo dragoceno vreme na terapijske opcije koje nemaju šanse da budu delotvorne.

Ispitivanje steriliteta počinje nakon 12 meseci neuspešnih pokušaja da se ostvari trudnoća ili ranije u određenim situacijama.

Kako infertilitet uvek predstavlja problem para i dijagnostika se uvek sprovodi na paru kao zajednici a ne na muškarcu ili ženi pojedinačno, i ovo je nešto na čemu FERONA tim insistira.Samo ispitivanje steriliteta mora da obuhvati proveru svih elemenata reproduktivne osovine jednog para simultano kako bi se stekao kompletan uvid u stanje.Tako osnovno ispitivanje steriliteta mora da obuhvati proveru spermograma muškog partnera, i po potrebi dodatne dijagnostičke procedure, dok kod ženskog partnera pored osnovnog ginekološkog i ultrazvučnog pregleda mora da se ispita i ovulatorna funkcija odnosno postojanje ovulacija, provera hormonskog statusa i procena ovarijalne rezerve i konačno stanje odnosno prohodnost jajovoda.Ispitivanje uvek treba da započne konsultacijom sa subspecijalistom steriliteta koji će na osnovu razgovora sa parom i uvida u dosadašnji tok lečenja doneti odluku kakva dijagnostička ili terapijska procedura je najbolje rešenje za par.

Osnovna dijagnostika steriliteta podrazumeva sledeće:

1. Anamneza oba partnera sa posebnim akcentom na reproduktivnu funkciju. Potrebno je da pacijenti donesu na uvid kompletnu dokumentaciju sa prethodnih ginekoloških operacija i metoda dijagnostike i tretmana steriliteta;

2. Muški partner – spermogram

3. Ispitivanje ovulacije – anamnestički, serijskim ultrazvučnim pregledima ili odgovarajućim hormonskim analizama

4. Utvrđivanje ovarijalne rezerve – odgovarajućim hormonskim analizama i ultrazvučno

5. Ispitivanje anatomije materice – ultrazvučno ili putem histeroskopije

6. Ispitivanje prohodnosti jajovoda – putem histerosalpingografije (HSG) ili optimalno putem direktne vizualizacije procedurom transvaginalne laparoskopije. Idealno ispitivanje steriliteta trebalo bi da bude što komfornije, bezbolnije, uz minimalan utrošak vašeg vremena, a uz pribavljanje svih relevantnih činjenica koje će nam dati celokupan uvid u stanje i mogućnost za donošenje najboljeg terapijskog plana.

FERONA tim više od 10 godina praktikuje koncept jednodnevne dijagnostike steriliteta, implementiran iz vodećih svetskih centara i baziran na najpreciznijim dijagnostičkim metodama za koji je dokazano da najbolje odgovara vašim potrebama.