Etapa u postupku VTO:


Postavljanje indikacije za IVF i priprema pacijenta za postupak
Nakon kompletne dijagnostike i odgovarajućih analiza lekar subspecijalista steriliteta donosi odluku odluku o indikaciji za postupak VTO. Najčešće indikacije su muški faktor neplodnosti, začepljenost jajovoda, teška endometrioza, iscrpljena ovarijalna rezerva, infertilitet nepoznatog uzroka i brojna druga stanja gde dosadašnje lečenje nije dalo rezultata.


Adekvatna priprema pacijenta podrazumeva detaljne ultrazvučne, endoskopske, hormonske i druge analize koje imaju za cilj da identifikuju i otklone sva stanja koja bi smanjivala šansu za uspeh, tako da pacijent uđe u postupak maksimalno pripremljen.


Po kompletiranju ovih nalaza lekar određuje, u zavisnosti od dana ciklusa i karakteristika pacijenata, kao i njihovih stavova terapijski plan za svaki par ponaosob, individualno i specifično.