Rak je izlečiv. Da li je moguće zatrudneti nakon lečenja?

Rak je izlečiv. Nažalost, tretmani koji dovode do njegovog nestanka ili uklanjanja su invazivni za ceo organizam.

Lečenje maligniteta može značajno uticati na fertilitet.
Efekti terapije, privremeni ili trajni, mogu se javiti odmah ili u nekom kasnijem momentu, nakon lečenja. Verovatnoća da će lečenje karcinoma umanjiti reproduktivni potencijal zavisi od više faktora: tipa maligne bolesti, protokola lečenja i starosti pacijenta.

Očuvanje plodnosti bolesnika obolelih od raka do sada u našoj sredini nije prepoznato kao problem u dovoljnoj meri. Podizanje svesti i pravovremena obaveštavanja o merama koje se mogu preduzeti izuzetno su važna. Sve je više onkoloških pacijenata zainteresovano za očuvanje plodnosti. Stoga se iz gore pomenutih razloga nameće pitanje postojanja i uključivanja u problematiku lekara ginekologa subspecijaliste fertiliteta i steriliteta, kao i neophodna koordinacija između lekara onkologa i lekara fertiliteta i steriliteta.
Svakom mlađem onkološkom pacijentu dužni smo da ponudimo opciju očuvanja plodnosti!

Podelićemo s vama primer pacijentkinje, dvadesetšestogodišnje nerotkinje sa ne-Hodgkinovim limfomom objavljen u “Journal of Cancer Survive” 2012. godine. Vrlo upečatljivo iskustvo i ukazuje ne razmišljanje pacijenata, ali i na potrebu da mi kao lekari imamo obavezu da nešto preduzmemo.

“Moj lekar je rekao da lečenje može da utiče na moju plodnost, ali zato što sam bila jako mlada, nije bio mnogo zabrinut. Takođe je rekao da očuvanje plodnosti ne mora obavezno da obezbedi dobre rezultate, a posebno ako zamrznem neoplođene jajne ćelije. Na kraju je rekao da bi očuvanje plodnosti odložilo lečenje mog karcinoma i izgledalo je kao da me obeshrabruje da krenem u tom pravcu.

Želela bih da su mi jasno stavili na znanje da će moja sposobnost da imam decu biti značajno smanjenja.

Želela bih da su me uhvatili za ramena i rekli: “Ako ne sačuvaš svoje jajne ćelije, nećeš moći da imaš decu!” Kada vam dijagnostikuju karcinom i morate da se suočite sa njegovim lečenjem, to je već previše toga sa čim morate da se nosite. A imala sam nadu da ću baš ja biti jedna od onih srećnica o kojima su mi lekari pričali, a koje su dobile prelepu, zdravu bebu nakon hemoterapije. Tako želim da sam sačuvala…”

Kako očuvati fertilitet pre terapije maligniteta?

Opcije kod muškaraca:
* Zamrzavanje i čuvanje sperme;
* Farmakološka terapija.

Opcije kod žena:
* Krioprezervacija jajnih ćelija;
* Krioprezervacija embriona;
* Krioprezervacija tkiva jajnika;
* Radikalna trahelektomija – poštedna operacija grlića materice kod ranih stadijuma karcinoma;
* Farmakološka terapija.

Opcije kod dece:
* In vitro maturacija;
* Zamrzavanje tkiva testisa i jajnika.