Preeklampsija

Preeklampsija predstavlja jednu od najčešćih težih komplikacija u trudnoći koja je odgovorna za veliki deo neeljenih ishoda trudnoće kako po plod, tako i po zdravlje majke.

Preeklampsija pripada grupi poremećaja kojise zovu hipertenzivni poremećaji u trudnoći, odnosno povećanju vrednosti krvnog pritiska kod trudnice.

Hipertnezivni poremećaj u trudnoći je u najvećem broju slučajeva blag i završava se samo na skoku pritiska koji se može regulisati odgovarajućim lekovima, ali u određenom procentu slučajeva uprkos primenjenoj terapiji razvija se sindrom preeklampsije, u kome dolazi do povećanog oticanja, nekontrolisanog skoka krvnog pritiska, poremećaja rada bubrega koja sve više gube sposobnost da sprečavaju gubitak proteina, kao i oštećenju krvnih sudova sa posledičnim oštećenjem ključnih organa poput jetre, bubrega, mozga i drugih vitalnih organa.

U najtežim slučajevima dočazi i do neuroloških napada manifestovanih kao epileptični napad usled oticanja mozga i tada se navedeno stanje naziva eklampsija.

Preeklamsija takođe može biti blaža ili teža i u najtežim slučajevima život žene može biti ugrožen, s obzirom da je ovo jedan od vodećih uzroka maternalne smrti u trudnoći. U većini slučajeva jediniefikasan tretman je hitno završavanje trudnoće indukcijom porodjaja ili carskim rezom.

Iako se preeklampsija javlja tek u drugoj polovini trudnoće, uzrok preeklapmsije iako nedovoljno poznat, najverovatnije leži u najranijem periodu trudnoće, u momentu usađivanja embriona u matericu i načina na koji se tada ćelije porekla embriona usade u kvrne sudove majke, kada se stvara osnov za dalje patološko lučenje određenih susptanci iz posteljice koje i izazivaju sve navedene probleme.

Iako uzrok bolesti nije apsolutno poznat, poznati su brojni faktori koji doprinose njenoj češćoj učestalosti, kao i ranijem pojavljivanju u trudnoći i težom kliničkom slikom. To su pre svega gojaznost, pušenje, neadekvatna ishrana, prevelik unos soli, prethodno povišen krvni pritisak, problemi sa spavanjem kao što su „leep apnea“ i brojni drugi.

Takođe, danas postoje određeni dijagnostički testovi kojima se još u ranom toku trudnoće može predvideti pojava preeklamspije i blagovremeno preduzeti mere za borbu sa ovim ozbiljnim problemom.

Primer preeklampsije naglašava bitnost i neophodnost odgovornog odnosa prema zdravlju trudnice u trudnoći i naročito pre trudnoće pošto se ovim merama možda i najviše može uticati na njenu pojavu.

Bolesti u trudnoći

Trudnoća je specifično, "drugo" stanje u životu žene koje dovodi do brojnih promena u funkcionisanju organizma...

pročitajte više

Preeklampsija

Preeklampsija predstavlja jednu od najčešćih težih komplikacija u trudnoći koja je odgovorna za veliki deo neeljenih...

pročitajte više

Prevremeni porođaj

Prevremeni porođaj predstavlja vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta novorođenih beba u svetu ...

pročitajte više

Pobačaji

Pobačajem se smatra svaki završetak trudnoće pre navršene 24 ili po novijim preporukama 20 nedelje trudnoće...

pročitajte više

Višeplodne trudnoće

Višeplodne trudnoće predstavljaju prisustvo jednog ili više plodova u materici i najčešće u praksi...

pročitajte više

Seks u trudnoći

Seksualna želja i aktivnost prirodna je potreba svake žene u svim životnim periodima pa tako i u trudnoći...

pročitajte više

Ishrana u trudnoći

"Zdravlje na usta ulazi" poslovica je koje bi trebalo da se pridržavamo tokom celog života, a naročito u trudnoći. Sa druge strane poznata...

pročitajte više

Ponašanje u trudnoći

Trudnoća predstavlja „drugo stanje“ ali svakako nije bolest sama po sebi i ne bi je tako trebalo ni posmatrati...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više