Redovni pregledi

Trudnoća predstavlja posebno i jedinstveno iskustvo u životu svake žene praćene brojnim promenama u njenom organizmu koje utiču na sve aspekte njenog života i sa pravom se naziva "drugo stanje".

Cilj svake trudnoće je svakako rođenje zdravog postomstva i rođenja deteta što bliže terminu porođaja. Čarobno putovanje koje počinje oplodnjom jajne ćelije u najvećem broju slučajeva završava se skoro 9 meseci kasnije rođenjem zdravog deteta i na ovom jedinstvenom putovanju postoje brojni izazovi kako za majku, i roditelje, tako i za bebu u stomaku.

Na trudnoću bi pre svega trebalo da gledamo kao normalnu fiziološku pojavu, i njen tok bi trbalo da se uskladi sa svakodnevnim životom, ličnim i profesionalnim aktivnostima trudnice.

Brojni su izazovi u trudnoći, pre svega u zdravstevnom stanju majke, i sama trudnoća pored brojnih fizioloških promena ponekad biva praćenja i patološkim stanjima, te je cilj savremenog vođenja trudnoće da se redovnim pregledima većina ovih stanja blagovremeno detektuje i na njih pozivitno utiče, a da se u celom procesu pokuša izbeći nepotrebna panika i remećenje svakodnevnog života trudnice.

Dokazano je da se redovnim pregledima u trudnoći nudi najbolja šansa budućim roditeljima za ostvarivanje cilja, rođenja zdravog potomstva.

Od samog početka poželjno je uspostaviti sistemsku brigu nad trudnicom, u okviru zdravstvenog sistema, uspostaviti kvalitetan odnos između trudnice i zdravstvenog osoblja koje se brine o toku trudnoće, i adekvatno brinuti o svim aspektima zdravlja bebe i majke.

U toku trudnoće savetuje se što ranija poseta lekaru, pre svega radi potvrde i dijagnostike uredne trudnoće, kao i dalje sproveđenje redovnih pregleda po utvrđenom redusledu. Ne postoji uniforman i jasan stav o idealnom broju i vrsti pregleda, i ovo u mnogome zavisi od zdravstvenog sistema, stava lekara ali i karakteristika majke i same trudnoće.

U odsustvu bilo kakvih komplikacije u toku trudnoće se savetuju bar 3 ultrazvučna pregleda, uključujući i I i II ekspertni ultrazvučni pregled u trudnoći, dok se nipošto ne sme zanemariti niti zapostaviti neprocenjiva vrednost i drugih pregleda majke, analize njenog opšteg zdravstvenog stanja, redovno merenje krvnog pritiska, brojnih laboratorijskih analiza i nezaobilaynog ginekološkog pregleda.

Svi ovi pregledi nam omogućavaju da steknemo kompletan uvid u tok trudnoće, blagovremeno uočimo potencijalne probleme i na njih reagujemo, kao i da pružimo budućoj majci mir i sigurnost u uredan tok trudnoće.

Postoje dokazi da je ukupan broj pregleda koji se obavljaju u toku trudnoće kako bi se osigurao najbolji mogući ishod oko 9 pregleda, što bi odgovaralo redovnom pregledu na 4-6 nedelja, ali kao što je napomenuto intenzitet i tip pregleda u mnogome zavise od situacije.

Od neprocenjive važnosti je započeti brigu o zdravlju trudnice još pre začeća tako da je navedeno prekoncepcijsko savetovalje preduslov najboljeg toka i ishoda trudnoće.

3D/4D ultrazvuk u trudnoći

Upotreba ultrazvučne energije je poslednjih decenija doprinela drastičnom napretku u savremenom akušerstvu nudeći...

pročitajte više

I ekspertni ultrazvučni pregled

I ekspertni ultrazvučni pregled izvodi se rutinski krajem prvog tromesečja od 11. do 14. nedelje trudnoće...

pročitajte više

II ekspertni ultrazvučni pregled

II ekspertni ultrazvučni pregled se naziva još i ultrazvučni sken na anomalije ploda, i izvodi se najčešće od 20...

pročitajte više

CTG i praćenje kondicije bebe

Kardiotokografija (CTG) predstavlja analizu srčanog rada bebe i materičnih kontrakcija majke, i ona predstavlja...

pročitajte više

Seks u trudnoći

Seksualna želja i aktivnost prirodna je potreba svake žene u svim životnim periodima pa tako i u trudnoći...

pročitajte više

Ishrana u trudnoći

"Zdravlje na usta ulazi" poslovica je koje bi trebalo da se pridržavamo tokom celog života, a naročito u trudnoći. Sa druge strane poznata...

pročitajte više

Ponašanje u trudnoći

Trudnoća predstavlja „drugo stanje“ ali svakako nije bolest sama po sebi i ne bi je tako trebalo ni posmatrati...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više